Vrata

Vrata Primer17

Vrata su izrađena od čamovog masiva.

Vrata Primer14

Vrata, kao i pregradni zid, su izrađeni u kombinaciji medijapana i furniranog medijapana.

Vrata Primer12

Vrata su izrađena u kombinaciji medijapana i masiva, obojena belom poliuretanskom bojom.

Vrata Primer11

Vrata su napravljena kompletno od medijapana, bojena belom poliretanskom bojom.

Vrata Primer10

Vrata su napravljena kompletno od medijapana, bojena belom poliretanskom bojom.

Vrata Primer9

Vrata su napravljena kompletno od medijapana, bojena belom poliretanskom bojom.

Vrata Primer7

Vrata su izrađena u potpunosti od hrastovog masiva,bacovana i lakirana poliuretanskom bojom visokog sjaja.

Vrata Primer6

Plotovi su napravljeni od medijapana furniranog priodnim hrastovim furnirom, bajcovani i lakirani.
Štok vrata je napravljen, od hrastovog masiva, bajcovan i lakiran poliuretanskim lakom.
Obloge (pervajzi) su od hrastovog masiva.

Vrata Primer5

Plotovi su napravljeni od medijapana furniranog priodnim hrastovim furnirom, bajcovani i lakirani.
Štok vrata je napravljen, od hrastovog masiva, bajcovan i lakiran poliuretanskim lakom.
Obloge (pervajzi) su od hrastovog masiva.

Vrata Primer4

Plotovi su napravljeni od medijapana furniranog priodnim hrastovim furnirom, bajcovani i lakirani.
Štok vrata je napravljen, od hrastovog masiva, bajcovan i lakiran poliuretanskim lakom.
Obloge (pervajzi) su od hrastovog masiva.

Vrata Primer3

Vrata su napravljena u kombinaciji puno drvo i plot furniran prirodnim furnirom.

Vrata Primer2

Vrata su napravljena u kobinaciji puno drvo u furnirani plot prirodnim furnirom.

Vrata Primer1

Vrata su izrađena od čamovog masiva.